ХV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ « МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ «ВИЩА ОСВІТА – РИНОК ПРАЦІ»

Планується робота секцій:

Секція 1. Дуальна система освіти як запорука  підвищення якості підготовки фахівців.

Секція 2 .  Інноваційні підходи до формування та  запровад ження  системи  взаємодії  «вища  освіта          – ринок праці».

Секція 3 . Актуалізація змісту освіти відповідно  до вимог ринку праці та викликів суспільства.