Квітень, 2017

20Кві І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» Організатор: Рада молодих учених Бердянського державного педагогічного університету Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): безкоштовно Дедлайн: 1 квітня 2017 року

День

(Четвер)

Місце проведення

м. Бердянськ, Україна

Деталі

Основні напрямки роботи конференції:

 • Біологічні науки. Екологія.
 • Державне управління та економіка.
 • Менеджмент і маркетинг.
 • Журналістика.
 • Актуальні питання історичних наук.
 • Політологія.
 • Юридичні науки.
 • Мистецтвознавство.
 • Педагогіка.
 • Психологія.
 • Сучасні інформаційні технології.
 • Фізико-математичні науки.
 • Фізична культура і професійний спорт.
 • Філологічні науки.
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності.
 • Технічні науки.
 • Нанотехнології.

Форма участі – заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернет-конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів конференції.

Мови конференції – українська, російська, англійська.

За необхідності учасники конференції можуть отримати в pdf-форматі сертифікат і збірник матеріалів конференції, які будуть надіслані разом на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.

УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Щоб взяти участь у науковій інтернет-конференції необхідно:

 1. Заповнити заявку учасника.
 2. Оформити тези доповіді відповідно до вимог.
 3. Надіслати до 1 квітня 2017 року заявку учасника та тези доповіді на електронну адресу rmu.bdpu.conf2017@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • обсяг 2 або 4 повні сторінки;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, поля – 2,5 см з усіх боків. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм.
 • текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки; здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–);
 • у лівому куті – шифр УДК. У правому – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, у дужках – навчальний заклад. Через інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру подається назва тез. Через інтервал – текст.
 • література оформляється згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК 2009, №5).

 

Вартість (оргвнесок тощо)

безкоштовно

E-mail організатора

rmu.bdpu.conf2017@gmail.com

Дедлайн

1 квітня 2017 року

X
X