ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»

Участь у конференції надаватиме право зараховувати публікацію в збірнику матеріалів конференції як апробацію результатів дослідження бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт. Дата проведення: 16 червня 2017 року; дедлайн: 15 червня 2017 року. Протягом 7 днів після проведення конференції електронний збірник матеріалів конференції (*.pdf) буде розіслано авторам на електронні адреси та опубліковано на сайті http://humanitarium.online. Робочі мови конференції: англійська, латиська, польська, словацька, українська, чеська.