ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції;
  2. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів;
  3. Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств;
  4. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні;
  5. Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти.

Рада молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує молодих науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»