ІІ МНП інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»

Дата проведення: 14.04.2016
Крайній термін подання матеріалів: 21.03.2016
Інформаційний лист: rmv-inem-conference-2016.pdf
Веб-сторінка з вимогами щодо участі: http://www.conf.inem.lviv.ua/
Інформація про конференцію (напрями, умови участі тощо): СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Управління економікою держави в умовах євроінтеграції та військової агресії РФ;
2. Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку;
3. Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання;
4. Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті;
5. Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі.
Email оргкомітету: conf-rmv-inem@ukr.net