ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ”

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1.Актуальні питання економічної теорії.

2.Сучасні тенденції розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин.

3.Проблеми методології і практики управління національним господарством.

4.Економічний механізм управління підприємством.

5.Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6.Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

7.Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

8.Гроші, фінанси і кредит.

9.Соціально-економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб