ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ» (ELWRMC)

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Економічна теорія та історія економічної думки.
 • Економіко-правові дослідження
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • Міжнародне право. Право ЄС.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Економіка та управління підприємствами.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Гроші, фінанси і кредит.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Статистика.
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • Правові науки. Історія та теорія держави і права.
 • Філософія права.