Квітень, 2017

27Кві 28III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» Організатор: Національний університет «Львівська політехніка» Вид заходу:Конференція

День

Квітень 27 (Четвер) - 28 (П'ятниця)

Місце проведення

м. Львів

Деталі

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться   27-28 квітня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

  1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
  2. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
  3. Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.
  4. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
  5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

Оплата за участь в конференції: 100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку друкованих матеріалів (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику).

Додаткова оплата: за пересилку збірника  – 20 грн., за додатковий примірник – 120 грн.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 2017 та прізвище учасника». Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

Крайній термін подачі: наукових статей до фахового вісника – до 1 лютого 2017 р., наукових статей до англомовного журналу – до 1 січня 2017 р., тез доповідей – до 1 березня 2017 р.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

  • заявку (реєстрація проводиться на сайті конференції);
  • тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний);
  • дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);
  • витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про рекомендацію статті до друку;
  • лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» з проханням про опублікування статті.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management».


Детальна інформація про конференцію на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA 

та у інформлистах (DOC – PDF)


 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання: асист. Дзьоба Наталія Богданівна (+38-097-47-41-247)

Публікація тез доповіді: асист. Глушко Олег Володимирович (+38-097-97-92-518)

Публікація статей: асист. Гик Василь Володимирович (+38-097-61-29-763)

Зустріч та поселення учасників:

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович (+38-067-73-62-059)

асист. Оліховський Володимир Ярославович (+38-067-27-88-829)

X
X