IІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ»

Тематичні напрями роботи конференції

  1. Актуальні питання теорії і практики бухгалтерського обліку.
  2. Моделі і технології організації аудиту.
  3. Оподаткування діяльності суб’єктів господарювання: проблеми та напрями удосконалення.
  4. Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем.
  5. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.
  6. Інновації на страховому ринку України.
  7. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку та оподаткуванні.