ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності»

У програмі конференції планується робота за наступними секціями:
1.Соціалізація національної економіки в умовах нестабільності.
2. Соціально-гуманітарні аспекти глобалізації та інтернаціоналізації.
3. Стратегічні засади розвитку туризму в умовах посилення нестабільності національної економіки.
4.Сталий розвиток підприємств в умовах нестабільності національної економіки.
5. Організаційні та економічні аспекти ефективного управління готельно-ресторанним бізнесом.
6. Моделі, методи та інформаційні технології в управлінні національною економікою за умов нестабільності.
7. Розвиток концепції сталого розвитку в умовах глобалізації національної економіки.
8. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку економічної системи в умовах глобальної нестабільності.
9. Конкурентоспроможність національної економіки.