ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ГУМАНІТАРИСТИКА»

Участь у конференції надаватиме право зараховувати публікацію в збірнику матеріалів конференції як апробацію результатів дослідження бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт. Дата проведення: 14 листопада 2017 року; дедлайн: 13 листопада 2017 року. Протягом 7 днів після проведення конференції електронний збірник матеріалів конференції (*.pdf) буде розіслано авторам на електронні адреси та опубліковано на сайті http://humanitarium.online у вкладці «Сучасна гуманітаристика». Робочі мови конференції: англійська, латиська, польська, словацька, російська, українська, чеська.

Збірник матеріалів конференції має авторський знак, УДК, ISSN та міжнародну редакційну колегію з докторів філософії та докторів наук з різних галузей знань.