ІV МІЖНАРОДНА ШУМПЕТЕРІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВА СПАДЩИНА ЙОЗЕФА АЛОЇЗА ШУМПЕТЕРА І СУЧАСНІСТЬ: ПОГЛЯД ІЗ МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ»

Наукові напрямки роботи

  • Теоретична спадщина Й. Шумпетера: особливості формування та еволюційний характер
  • Еволюція та роль чернівецької наукової спадщини Й.Шумпетера
  • Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.Шумпетера
  • Закономірні та особливі аспекти посткризових економічних трансформацій з погляду ідей Й. Шумпетера
  • Механізми та перспективи модернізації регіональної та національної економіки в контексті концепції економічного розвитку Й. Шумпетера
  • Бізнес-цикли: теоретичний, історичний та економетричний аналіз ринкових трансформацій
  • Конкурентні переваги національної та регіональної економіки в глобальному економічному просторі