Грудень, 2015

21Гру IV МНПІК студентів і молодих учених «Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти» Організатор: Чернігівський національний технологічний університет Вид заходу:Конференція

День

(Понеділок)

Деталі

Дата проведення: 21.12.2015

Крайній термін подання матеріалів: 11.12.2015

Інформаційний лист: Завантажити

Веб-сторінка з вимогами: http://geci.stu.cn.ua/uk/news/item/1299-zaproshuemo-do-uchasti.html#.VkzaQvnhChc

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Сталий розвиток та транскордонна безпека національних соціально-економічних систем.

2. Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки.

3. Фінансова політика: сучасні проблеми та перспективи вдосконалення.

4. Обліково-аналітичні аспекти забезпечення сталого розвитку національної економіки.

5. Соціо-гуманітарні, історико-культурні та правові аспекти розвитку суспільства в умовах глобалізації.

6. Сучасні аспекти маркетингу та менеджменту підприємницької діяльності.

7. Актуальні питання теорії та практики застосування інформаційних технологій і математичних методів та моделей в економіці.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ:

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

2. Обсяг тез – не більше 5 сторінок книжкового формату А4.

3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора Microsoft Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см з усіх боків. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,0, абзац – 1,25. Вирівнювання по ширині.

4. Посилання на використані джерела робити у квадратних дужках ….[1, с.5]. Крапка у реченні ставиться після квадратних дужок.

5. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10.

6. Список використаних джерел розмір (розмір шрифту – 10) подається відповідно до існуючих стандартів:
1) ДСТУ 7.1:2006. Стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/BULETEN_251110_4.pdf. 2) Форма 23, затверджена наказом ВАК України №342 від 29.05.2007 http://science.crimea.edu/news/2010/30_2_09.pdf.

7. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки.

8. Надіслані на адресу оргкомітету матеріли для участі в конференції (тези, заявка) слід назвати з вказівкою номеру секції, прізвища та виду документу. Наприклад: (1_Петренко_тези, 1_Петренко_заявка).

Матеріали будуть представлені в авторській редакції. За науковий зміст і якість наданих матеріалів несуть відповідальність автори, наукові керівники студентів, аспірантів. Програма та збірник матеріалів будуть розміщені на сайті та надіслані учасникам до початку конференції.

Програма та збірник будуть представлені в електронному варіанті і розміщені на офіційному сайті ЧНТУ: www.stu.cn.ua, у розділі «Наукова діяльність. Конференції» та на сайті навчально-наукового інституту економіки: www.geci.cn.ua у розділі «Наукова діяльність. Новини. Оголошення».

Участь у конференції безкоштовна.

Для участі в роботі конференції просимо Вас до 11 грудня 2015 року надіслати заявку на участь, статті, тези доповідей на адресу оргкомітету: confer_internet@ukr.net. Статті, тези студентів та аспірантів надаються під науковим керівництвом, або у співавторстві з науковим керівником.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Email оргкомітету: confer_internet@ukr.net

X
X