IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця”

Мета заходу: обговорення науково-методичних аспектів підготовки фахівців, визначення чинників формування професійних компетентностей, аналіз можливостей використання ІТ в науковій діяльності молодих науковців та під час навчального процесу.

Тематичні напрямки:
1. Особливості організації наукової та навчальної діяльності майбутнього фахівця в умовах компетентнісного підходу
2. Дослідницька діяльність майбутніх науковців як чинник формування їх професійних компетентностей
3. Компетентнісна самореалізація сучасного вчителя
4. Підтримка наукової та професійної діяльності засобами ІТ
5. Психолого-педагогічні дослідження та ІКТ: стан, проблеми, перспективи