Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

content