Травень, 2018

20Тра01:0011:00МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІНАНСУВАННЯ, ІНВЕСТУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В КРИЗОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» Організатор: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): Участь безкоштовна Дедлайн: 15.05.2018

День

(Неділя) 01:00 - 11:00

Місце проведення

Україна, м. Дніпро

Деталі

Науково-тематичні напрями роботи конференції

 1. Актуальні проблеми фінансування, інвестування та кредитування підприємств в кризовій економіці .
 2. 2. Нормативно-правове забезпечення інвестування та кредитування аграрного сектора.
 3. 3. Теоретичні аспекти взаємодії банківського, парабанківського   і аграрного сектору в умовах кризи.
 4. 4.   Методичні засади взаємодії підприємств   з банками,   інвестиційними фондами, страховими компаніями та іншими представниками парабанківського сектору економіки.
 5. 5. Сучасний стан розвитку фінансово-інвестиційного та кредитного механізму функціонування підприємств .

6. Підвищення фінансово-інвестиційного   потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах кризи економіки.

Умови участі у конференції

Для участі в роботі конференції просимо до 15 травня 2018 р. надіслати на електронну пошту mambek.irina@gmail.com

1) заявку на участь у конференції (назва файлу Прізвище_заявка_конференція);

2) текст тез доповіді (назва файлу Прізвище_ тези_конференція).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Тези доповідей приймаються лише оформлені за вимогами та у повному комплекті. Тематика поданих тез доповідей повинна відповідати одному з наукових напрямів конференції.
 2. Тези доповідей повинні мати обсяг 2-3 стор., текст набраний у редакторі Word, 12 кеглем (рисунки таблиці – 10 кеглем), гарнітура Times New Roman, розширення doc; міжрядковий інтервал – 1; поля з усіх боків – 20 мм; абзац – 1,25 см.
 3. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує, не рецензує і не повертає.

Послідовність структурних елементів тез:

 • – В лівому верхньому кутку УДК;
 • – у першому рядку – по центру НАЗВА ТЕЗ (напівжирний шрифт, кегль 12);
 • – наступний рядок – Прізвище, ініціали автора (звичайний шрифт, кегль 12);
 • – наступній рядок –посада, науковий ступінь, учене звання, місце роботи / навчання (кегль 12);
 • – через 1 інтервал – основной текст (кегль 12).
 • – через 1 інтервал після основного тексту тез Література (кегль 12) (не більше 5 джерел). Перелік літератури з дотриманням правил Держстандарту (з нумеруванням за мірою посилання на джерело). Посилання – у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].

Сторінки тез не нумеруються.

 

Вартість (оргвнесок тощо)

Участь безкоштовна

E-mail організатора

mambek.irina@gmail.com

Дедлайн

15.05.2018

X
X