Лютий, 2018

23Лют(Лют 23)01:0024(Лют 24)11:00Міжнародна науково-практична конференція "РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПЛИВУ СУСПІЛЬНИХ НАУК НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ" Організатор: Львівська фундація суспільних наук Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): 125 Дедлайн: 20 лютого 2018 р.

День

23 (П'ятниця) 01:00 - 24 (Субота) 11:00

Місце проведення

м. Львів, Україна

Деталі

Шановні колеги!

Організатором науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації » є громадська організація «Львівська фундація суспільних наук».

Збірнику тез наукових доповідей присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь:

Учасникам необхідно до 20 лютого 2018 року (включно) заповнити online-заявку на участь і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу nauka@s-sciencefoundation.lviv.ua.

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Форма участі: заочна.

Вимоги до тез доповідей:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів); вчене звання, науковий ступінь (для осіб, які його мають), посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому розташовано навчальний заклад, держава; назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

Михайленко Г. В.

аспірант кафедри політології та міжнародних відносин

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Текст тез

  • Література оформлюється в кінці тексту під назвою “Література” у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
  • Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Соколенко_Олена.doc).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через 10 робочих днів після проведення конференції.

За більш детальною інформацією звертайтеся до оргкомітету конференції:

W: www.s-sciencefoundation.lviv.ua

@: nauka@s-sciencefoundation.lviv.ua

T: 38 066 789 82 07

Вартість (оргвнесок тощо)

125

E-mail організатора

nauka@s-sciencefoundation.lviv.ua

Дедлайн

20 лютого 2018 р.

X
X