Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону»

Планується обговорення за такими науковими напрямами:
1. Фінансово-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємництва в регіоні.
2. Теоретико-прикладні аспекти ефективного управління бізнесом та фінансово-економічним потенціалом регіону.
3. Удосконалення механізмів регулювання підприємницької діяльності.
4. Економічна безпека підприємництва: проблеми та перспективи забезпечення в контексті завдань стратегічного розвитку регіону.
5. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку економічного потенціалу бізнесу та регіону.
6. Мотиваційні аспекти підприємницької діяльності та формування конкуренто-спроможного фінансово-економічного потенціалу регіону.
7. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі.

Email оргкомітету: conference@zdia.zp.ua