МНПК «ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

Секції конференції:
Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки. Світове господарство і міжнародні відносини.
Секція 2. Економіка та управління національним господарством;
Секція 3. Економіка та управління підприємствами;
Секція 4. Продуктивні сили і регіональна економіка;
Секція 5. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
Секція 6. Демографія, економіка праці, соціальна економіка;
Секція 7. Гроші, фінанси і кредит. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Статистика;
Секція 8. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
Секція 9. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;
Секція 10. Теорія та історія державного управління. Суб’єкти і механізми державного управління;
Секція 11. Менеджмент, маркетинг та публічне адміністрування;
Секція 12. Правові засади економічної діяльності суб’єктів господарювання