Жовтень, 2016

28Жов 29Науково - практична конференція «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки» Організатор: ДВНЗ "Прикарпатський національний університтет імені В.Стефаника" Кафедра методики музичного виховання ідиригування Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): 250 грн. Дедлайн: 1 жовтня 2016 р.

День

Жовтень 28 (П'ятниця) - 29 (Субота)

Місце проведення

Івано -Франківськ,Україна

Деталі

Планується робота у форматі пленарного та секційних засідань за напрямами:

1.Хорове мистецтво  в контексті сучасних наукових парадигм;

2.Сучасні  проблеми  професійно-педагогічного становлення  майбутніх диригентів;

3.Психологічний тренінг  у  хоровому мистецтві;

4.Сучасні проблеми та шляхи вирішення профорієнтації молоді;

5.Теорія і практика сучасного хорознавства;

6.Науково-дослідна робота студентів- хоровиків: стан, проблеми, перспективи;

7.Актуальні проблеми мистецької хорової освіти в системі вищої  школи;

8.Регіональні проблеми хорового мистецтва України: аналіз та пошук шляхів вирішення

 

До участі у конференції запрошуємо, науковців, викладачів мистецьких і педагогічних закладів, аспірантів, магістрантів, учителів, конкурсантів. Тим, хто бажає взяти участь у роботі конференції, необхідно до 10 вересня  2016 року надіслати на адресу оргкомітету: заявку на участь та відомості про авторів;

Тему і матеріали,  обсягом 4-5 стор., а також відскановані квитанції про оплату  надсилати  до  на електронні адреси: umtaliu@gmail.com;  bardashevska.yaroslava@mail.ru

Довідки за телефоном: – Серганюк Любов Іванівна –  0677932032;  –  Рудик Марина Миколаївна – 0976826256

Вимоги до оформлення матеріалів:

Статті подаються  у текстовому редакторі Microsoft Word, формат A-4, шрифт Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5, кегль 14, поля: 2 см; абзац – відступ – 1,25. Список джерел оформляти згідно сучасних вимог. Посилання здійснюються у вигляді [1, с. 5].

Структура статті: індекс УДК; ім’я та прізвище автора, місто; назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом); постановка наукової проблеми та її значення; аналіз останніх досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки; список використаних джерел; відомості про автора (прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса (службова, домашня), телефони, e-mаil.

Організаційний внесок – 250 грн. ( 1% комісії банку) – друк програми та матеріалів конференції – надсилати  до 1 жовтня 2016 р. на  рахунок : «Ідея Банк»; МФО 336310,Рахунок №29099000010693.980; Код ЗКПО 2191531282;

Призначення платежу: Серганюк Л.І. благодійний внесок конференції від учасника ((обовязково вказувати прізвище , імя та по батькові ). Оплата послуг за переказ грошей не входить у суму благодійного внеску.

Програмою конференції передбачений концерт студентів і викладачів (солістів та колективів) Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,виступи конкурсантів, екскурсії.

Матеріали (7-12 ст.). за рекомендацією оргкомітету  можуть бути опубліковані у Віснику Прикарпатського університету, серія «Мистецтвознавство» (фахове видання)  (2016 р.) за окрему плату. Тему і матеріали обсягом 7 – 12  стор. надсилати  до 1 жовтня 2016 р. на адресу: umtaliu@gmail.com  Про вимоги до друку та умови оплати учасники будуть проінформовані додатково

Витрати на проїзд, харчування і проживання – за власний рахунок учасника або за рахунок відряджаючої сторони. Організаційний комітет конференції просить не пізніше як за 20 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які прибудуть на конференцію, для забезпечення житлом.

 

Вартість (оргвнесок тощо)

250 грн.

E-mail організатора

umtaliu@gmail.com; bardashevska.yaroslava@mail.ru

Дедлайн

1 жовтня 2016 р.

X
X