Лютий, 2019

20Лют10:0015:00Регіональна науково-практична конференція «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРАХ» Організатор: Донецький державний університет управління Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): участь безкоштовна Дедлайн: 01 лютого 2019 р.

День

(Середа) 10:00 - 15:00

Місце проведення

Маріуполь, Україна

Деталі

Запрошуємо студентів, курсантів, учнів загальноосвітніх шкіл, інших зацікавлених осіб взяти участь у роботі
регіональної науково-практичної конференції
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРАХ»
яка відбудеться 20 лютого 2019 р. на базі Донецького державного університету управління (87513, м. Маріуполь, вул. Аеродромна, 7, 2-й корпус ДонДУУ).
Тематичні напрями роботи конференції:
• Історія України нового та новітнього часу: політичний, економічний, духовно-культурний аспекти
• Видатні постаті в історії України.
• Україна в контексті європейської та світової історії.
• Українська діаспора: історія, персоналії, духовно-культурна спадщина.
• Релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів в Україні.
• Етнічні спільноти на українських теренах: минуле та сучасність.
• Міста та села Донбасу в контексті локальної історії.
• Історія України ХХ-поч. ХХІ ст. крізь призму спогадів сучасників подій.
• Пам’ятки історії та культури Донбасу, їх охорона та туристичний потенціал.
• Регіональні аспекти ґендерної та жіночої історії.
• Становлення і розвиток української преси в контексті формування української державності.
Участь у конференції є безкоштовною. Програму конференції та збірник матеріалів конференції в електронному вигляді (PDF-формат) буде надіслано авторам та розміщено на офіційному сайті Донецького державного університету управління. Доповідачі отримають сертифікат учасника конференції. Учасники конференції, які виявлять бажання отримати друкований варіант збірника матеріалів конференції, зможуть зв’язатися щодо його замовлення з контактними особами за телефонами, зазначеними нижче. Можлива як очна, так і заочна участь у конференції.
Умови участі у конференції:
Для участі у конференції необхідно до 1 лютого 2019 р. відправити на електронну адресу кафедри гуманітарних дисциплін: Е-mail: kafedra.gum@gmail.com
1. Заявку на участь у конференції (бланк додається);
2. Тези доповіді українською або англійською мовами, оформлені відповідно з вимогами.
Загальні вимоги до оформлення тез доповідей
1) Тези мають бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. Обсяг тез – 3-4 сторінки.
2) Розмір аркуша: А4 (210х297 мм). Орієнтація – книжкова. Береги: по 2 см. Міжрядковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт – 14 пт, звичайний.
3) Вимкнути «перенос».
4) Відстань між словами – не більше одного інтервалу.
5) Відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на: 1,27 см).
6) Структура тез:
• назва тез великими літерами (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);
• ПІБ доповідача (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю);
• навчальний заклад / місце роботи (шрифт – курсив, вирівнювання по правому краю);
• через один порожній рядок – текст тез.
• через один порожній рядок після основного тексту тез друкується список літератури. Список літератури починається зі слів «Список літератури», потім ставиться двокрапка (вирівнювання по центру). Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання».
Посилання на літературу в тексті наводяться в квадратних дужках: вказується порядковий номер джерела в списку літератури, потім сторінка [7, с. 19].
• Через один порожній рядок вказується ПІБ і посада наукового керівника (вирівнювання по лівому краю)
1) Малюнки повинні бути оформлені як окремий об’єкт в тексті. Всі елементи рисунка, включаючи написи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунку вирівнюється по ширині з абзацного відступу (наприклад, Рис.1).
2) Таблиця відокремлюється від тексту зверху і знизу порожнім рядком. Використовується шрифт 12 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1 (курсив), вирівнювання по центру.
3) Файли «заявка», «тези» «стаття», повинні мати таке розширення:
*.doc, *.rtf. У назві повинні міститися прізвище першого автора (наприклад: заявка_Петренко.doc; Тези_Петренко.doc).
Контактна інформація оргкомітету конференції:
• Малярчук Наталя Григорівна, тел. 099 974 45 26
• Никифоренко Андрій Ростиславович, тел. 095 521 89 65
Е-mail для довідок: kafedra.gum@gmail.com

Вартість (оргвнесок тощо)

участь безкоштовна

E-mail організатора

andriynykyforenko@gmail.com

Дедлайн

01 лютого 2019 р.

X
X