Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України

Статті (тези) будуть опубліковані у «Віснику Академії адвокатури України» за умови особистої участі у конференції.