Теорія і практика впровадження компетентнісного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін

Шановні колеги! Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Придунайський центр громадських ініціатив, факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ, кафедра технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін, Студентське наукове товариство ІДГУ запрошують Вас до участі у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Теорія і практика впровадження компетентнісного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін», яка відбудеться 24 листопада 2016 року

Мета конференції: Залучення науковців до обговорення актуальних проблем впровадження компетентнісного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін.

До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри, вчителі шкіл, усі зацікавлені особи незалежно від місця навчання, роботи та проживання, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технологічних наук.

Форма проведення: Інтернет-конференції Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, румунська. Планується робота за напрямами: 1.Сучасні новації теорії компетентісного підходу в освіті. 2.Практика впровадження компетентісного підходу у вищій школі. 3.Упровадження компетентісного підходу у теорію та практику під час підготовки фахівців технологічної освіти. 4.Труднощі впровадження компетентісного підходу. 5.Новітні технології компетентісного підходу в освіті. 6.Молоді вчені: новітні погляди на технології компетентісного підходу в освіті