Україна і світ: діалог мов і культур

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Рада молодих учених КНЛУ
ЗАПРОШУЄ
науковців, аспірантів, студентів, управлінців і представників посольств та міжнародних організацій до участі в роботі

МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР»,

яка відбудеться в м. Києві,
вул. Велика Васильківська, 73,
у приміщенні Київського національного лінгвістичного університету
29 березня – 31 березня 2017 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Мовні контакти в добу глобалізації.
2. Сучасна дискурсологія і теорія комунікації.
3. Когнітивні студії тексту і дискурсу.
4. Переклад і міжкультурна комунікація
5. Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.
6. Східні мови як інструмент формування духовної культури.
7. Моделі світу в романо-германських і слов’янських мовах.
8. Національна ідентичність і глобалізація.
9. Новітні тенденції в українському літературознавстві.
10. Історична та філософська думка в Україні.
11. Основні тенденції розвитку вищої школи.
12. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов.
13. Інноваційні технології полікультурного освітнього середовища.
14. Тенденції економіко-правових досліджень: Україна та світ.
15. Студентське самоврядування – шлях до демократії.