Травень, 2017

18Тра(Тра 18)10:0019(Тра 19)16:00VII Міжнародна науково-практична конференція Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави Організатор: НТУУ "КПІ" Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): 120 грн. Дедлайн: 23 квітня 2017 року

День

18 (Четвер) 10:00 - 19 (П'ятниця) 16:00

Місце проведення

Україна, м. Київ

Деталі

 

 

Конференція буде працювати за секціями:

Секція №1. Теоретичні та конституційно-правові проблеми регулювання суспільних відносин

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Чепульченко Т.О., к.і.н., доц. Тараненко М.Г., к.ю.н., доц. Єгорова В.С.)

Секція №2. Актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права (Наукові керівники: д.ю.н., проф. Голосніченко І. П., д.ю.н., проф. Кравчук О. О., ст.викл. Тихонюк О.В.)

Секція №3. Кримінальне право і кримінологія

(Наукові керівники: д.ю.н., проф. Мисливий В. А.,  к.ю.н., доц. Попов К. Л., к.ю.н., доц. Павленко І. В.)

Секція №4. Інформаційне право. Право інтелектуальної власності

(Наукові керівники: д.ю.н., доц. Гордіенко С.Г., д.ю.н., доц Фурашев В.М.,  викл. Юдкова К. В.)

Секція №5. Проблеми цивільного і господарського права та господарського процесу

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Бевз С.І., к.і.н., доц. Цирфа Г. О., ст. викл.  Бежевець А.М.,)

Секція №6. Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза

(Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лук’янчиков Є. Д., к.ю.н., доц. Петряєв С. Ю.)

Секція №7. Трансформація правових засад публічного управління та адміністрування

(Науковий керівник: к.філос.н., доц. Мельниченко А. А.)

Секція №8. Міжнародне приватне і публічне право та процес. Цивільний процес. Проблеми захисту житлових прав (Наукові керівники: к.ю.н., доц. Тараненко М.М., ст.викл. Гожій І.О., ст. викл. Солончук І. В.)

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!

Для участі у конференції необхідно до 23 квітня 2017 року включно за електронною адресою pravo_conference2015@ukr.net надіслати одночасно в електронному варіанті:

 1. заявку на участь в конференції(див. вимоги);
 2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
 3. для студентів – рецензію або відгук наукового керівника із рекомендацією тез до публікації

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

З попередніми збірниками тез ви можете ознайомитись на сайті http://tdp.kpi.ua/

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені, містять плагіат або надіслані пізніше зазначеного терміну. У разі надіслання кількох матеріалів до збірника тез може бути включено лише один.

 • Розмір організаційного внеску становить 120 гривень. (за 2-3 стр.) Кожна додаткова сторінка оплачується окремо – 30 грн.

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції , а також в оргкомітеті конференції.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).

Вимоги до оформлення тез

 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word для Windows;
 • Обсяг тексту: 2-3 сторінки. Кожна додаткова сторінка оплачується окремо – 30 грн.
 • Праворуч – прізвище та ініціали автора, коротка назва установи, де навчається або працює автор; прізвище та ініціали наукового керівника (при наявності), його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:

Сидоров І. І.

Студент ФСП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Науковий керівник:

Петров І.В., к.ю.н, доцент,

ФСП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

 • Нижче, через один інтервал, Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель – 14, жирний. Наприклад:

Забезпечення законності у державному управлінні

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

 

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

     Заявка на участь в VII Міжнародній науково-практичній конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”

Відомості про доповідача та тему доповіді:

 1. Прізвище
 2. Ім’я
 3. По батькові
 4. Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
 5. Посада
 6. Науковий ступінь
 7. Вчене звання
 8. Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
 9. Тема виступу(доповіді)
 10. Секція
 11. Домашня адреса
 12. Контактні телефони (домашній, мобільний)
 13. Електронна пошта (e-mail)
 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези.
 • Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».

Запрошуємо також до публікації актуальні наукові статті в фаховому виданні з юридичних наук: Науковій серії Віснику НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»: Політологія. Соціологія. Право» Деталі на сайті Віснику: http://visnyk-psp.kpi.ua/

 

Контакти:

 • м. Київ, вул. Політехнічна 39, корпус №19, к. 321 А (ст. метро “Політехнічний інститут”) pravo_conference2015@ukr.net
 • Пряміцин Вячеслав Юрійович тел. 380631157391

VK – https://vk.com/nauka_fsp

З повагою, Організаційний комітет!

Вартість (оргвнесок тощо)

120 грн.

E-mail організатора

pryamitsyn1@mail.ru

Дедлайн

23 квітня 2017 року

X
X