Березень, 2017

16Бер(Бер 16)09:0017(Бер 17)11:00VII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації" Організатор: кафедра германської філології Вид заходу:Конференція Вартість (оргвнесок тощо): безкоштовно Дедлайн: 1 березня 2017 р.

День

16 (Четвер) 09:00 - 17 (П'ятниця) 11:00

Місце проведення

м. Суми, Україна

Деталі

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра германської філології

 

VII  Всеукраїнська  студентська  науково-практична  конференція

“Перекладацькі  інновації”

16-17  березня 2017 р.

 

Запрошуємо Вас до участі у VІI Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, яка проводиться на базі кафедри германської філології  Сумського державного університету 16-17 березня 2017 р.

 

Основні напрямки за якими планується робота конференції:

 1. Актуальні проблеми сучасного мовознавства.
 2. Переклад та міжкультурна комунікація.
 3. Дискурсивна лінгвістика.
 4. Проблеми стилістики і лінгвістики тексту.
 5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень.

 

Матеріали конференції  будуть видані в електронному вигляді.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ДЛЯ  ДРУКУ  У  МАТЕРІАЛАХ  VІ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  СТУДЕНТСЬКОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  “ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ  ІННОВАЦІЇ”

 

 • Матеріали подаються українською, російською, англійською або німецькою мовами. в електронній версії файлу формату Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf або .doc).
 • Обсяг матеріалів не повинен перевищувати дві сторінки формату А5 (148×210) разом із бібліографією, таблицями й рисунками.
 • Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 11 пт по всьому тексту; поля – 15 мм з усіх боків.
 • Абзацний відступ в основному тексті роботи: 10 мм; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною сторінки, без переносу слів.
 • Заголовок роботи – напівжирні прописні літер, вирівнювання по  центру, без  абзацного  відступу. Другий рядок – прізвище та ініціали автора. Третій рядок – у дужках назва навчального закладу. Четвертий – дані про наукового керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь,  вчене  звання). Другий, третій і четвертий рядки набираються курсивом з вирівнюванням по правому краю.
 • У разі використання кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути пронумерована та підписана, напр. Таблиця 1Показники (9 пт курсив – 9 пт жирний).
 • Ілюстративний матеріал у тексті – курсив, значення слів, виразів, терміни тощо беруться у прямі лапки – ” ” (Вставка – Символ). Треба чітко диференціювати тире (—) та дефіс (-).
 • Список використаних джерел (не більше 3 позицій) подається наприкінці тексту тез через рядок без заголовку у порядку цитування у тексті. У тексті тез посилання на джерело слід подавати у квадратних дужках, через кому вказувати сторінку або діапазон сторінок, напр. [2, 56], [3, 234–237]; крапкою з комою розділяються два і більше літературних джерел у межах одного цитування, напр. [1; 2; 3].
 • Останній термін подання тез – 01.03.2017 р.
 • Тези, подані з порушенням цих вимог, або пізніше визначеного терміну подачі матеріалів, розглядатися не будуть.

Редакційна колегія залишає за собою право рецензування та редагування текстів доповідей

 

Мови конференції:  українська, російська, англійська, німецька.

 

Для участі у конференції матеріали (тези, заявку з відомостями про авторів, відгук наукового керівника) просимо надсилати до 1 березня 2017 року в друкованому та / або електронному вигляді за адресою:

 

Кафедра германської філології

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2

м.Суми, 40007

Україна

 

info@gf.sumdu.edu.ua

 

Будь ласка, повністю вказуйте ПІБ у темі e-mail та в назві файлу.

 

тел. (0542) 68-78-85 – кафедра германської філології

Fax  (0542) 33-40-58 –  канцелярія університету

Відповідальна особа за проведення конференції – кандидат філологічних  наук, доцент кафедри германської філології Жулавська Ольга Олександрівна.

 

 

ЗАЯВКА

Учасника  VІI  Всеукраїнської  студентської  науково-практичної  конференції

“Перекладацькі  інновації”.

Прізвище, ім’я, по-батькові студента (повністю)  
Курс  
Повна назва навчального закладу  
Назва доповіді  
Електронна адреса  
Контактний телефон  
Поштова адреса (дійсна)  
Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника (повністю)  
Науковий ступінь керівника  
Учене звання керівника  
Необхідність поселення в гуртожиток: вказати приблизні(плановані ) дати , час приїзду та від’їзду  

Вартість (оргвнесок тощо)

безкоштовно

E-mail організатора

info@gf.sumdu.edu.ua

Дедлайн

1 березня 2017 р.

X
X