VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЕКОНОМІКИ”

На конференції планується робота за такими науковими напрямами:

  1. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки.
  2. Цифрова економіка: перспективи і проблеми розвитку
  3. Функціонування та розвиток світової банківської системи та глобальної економіки.
  4. Розвиток ринку фінансових послуг в нових економічних реаліях.
  5. Удосконалення банківського регулювання та нагляду.
  6. Розвиток банківського бізнесу та удосконалення інструментів банківського менеджменту та маркетингу.
  7. Використання економіко-математичних методів та ІТ-технологій.
  8. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту.
  9.  Підвищення ефективності економічної освіти з врахуванням потреб ринку.