Жовтень, 2015

29Жов ВНПК: МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА ГРОМАДИ: НАУКОВИЙ ПОГЛЯД Організатор: ДВНЗ Вид заходу:Конференція

День

(Четвер)

Деталі

Подання матеріалу до:25.10.2015
Інформаційний листinf-lyst.pdf
Інформація про конференцію (напрями, умови участі тощо):
Мета КОНФЕРЕНЦІЇ: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з питань новітніх підходів щодо фінансового-кредитного стимулювання розвитку регіональної економіки та територіальних громад; пошук шляхів впровадження наукових напрацювань та інноваційних ідей щодо удосконалення моделі фінансового забезпечення розвитку регіонів в умовах децентралізаційних процесів та євроінтеграції.
НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Теоретичні та практичні питання державної політики фінансового забезпечення розвитку регіону та громади.
Бюджетна децентралізація як фактор забезпечення фінансової автономії регіонів.
Роль банків у активізації розвитку регіональної економіки в умовах фінансової нестабільності.
Стратегічні вектори розбудови ринку небанківських фінансових послуг на макро – та мікрорівні.
Фінансові механізми розвитку підприємництва: новелізація вітчизняних та впровадження європейських підходів.
Фінансова безпека регіону як передумова сталого соціально-економічного розвитку України.
За результатами проведення конференції учасники отримують Збірник матеріалів конференції з присвоєнням кодів УДК і ББК.
УМОВИ УЧАСТІ
Для участі у роботі конференції та публікації тез Вам необхідно до 25 жовтня 2015 р. надіслати на електронну адресу conf.fbs@gmail.com:
  • заявку на участь у конференції (електронний варіант);
  • електронний варіант тез доповіді;
  • скан-копію квитанції про оплату організаційного внеску.
Файли назвати за зразком: Іванов_тези.doc, Іванов_заявка.doc, Іванов_квитанція.doc.
Адреса оргкомітету: вул. Університетська, 14, кім. 405, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна, 88017
Email оргкомітету:conf.fbs@gmail.com
Сайт конференції:http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/331.htm
X
X