Всеукраїнська наукова конференція “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ”

https://sites.google.com/site/tpcconf/home