ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ВИКЛИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ»

На конференції передбачається проведення дискусій в наступних секціях:

  1. Теоретичні засади макроекономічної стратегії здійснення євроінтеграційного вибору України;
  2.  Практика реалізації макроекономічної політики євроінтеграції: проблеми та шляхи вирішення;
  3. Підприємництво як важливий чинник реалізації євроінтеграційного вибору України;
  4. Розвиток української науки та освіти в рамках євроінтеграційних процесів. Особливості становлення в Україні підприємницької моделі університету.