Всеукраїнська науково-практична конференція “Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації”

Тематичні напрямки роботи конференції:

  • історіографія, теоретико-методологічні засади вивчення громадянського суспільства та націєтворення;
  • філософія свободи: онтологічні, політичні, етичні аспекти;
  • вільний ринок як природна форма соціальної організації;
  • геополітичні чинники розвитку громадянських суспільств та політичних націй;
  • гуманітарний розвиток, гуманітарна політика та громадянське суспільство в Україні;
  • інститути громадянського суспільства в Україні в історичній ретроспективі;
  • опір збройній агресії РФ як чинник розвитку громадянського суспільства та націєтворення в Україні в сучасних умовах;
  • релігія та церква в Україні як елементи громадянського суспільства;
  • соціокультурні засади становлення політичної нації в Україні;
  • історіософія українського націєтворення.