Всеукраїнська НПІК молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»

Info_19_10_15