Квітень, 2018

26Кві(Кві 26)01:0027(Кві 27)11:00XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ» Організатор: Одеський національний економічний університет Вид заходу:Конференція Дедлайн: 19.03.2018

День

26 (Четвер) 01:00 - 27 (П'ятниця) 11:00

Місце проведення

Україна, м. Одеса

Деталі

Одеський національний економічний універсітет
запрошує Вас взяти участь у роботі XVI Міжнародної
науково-практичної конференції «Наукові проблеми
господарювання на макро-, мезо- та мікро-
економічному рівнях», яка відбудеться 26-27 квітня
2018 р. За підсумками роботи конференції планується
видання фахового збірника «Вісник соціально-
економічних досліджень».

Робота конференції буде здійснюватися за такими
тематичними напрямами:
І. Формування сучасного мислення як чинника
державотворення.
ІІ. Наукові проблеми трансформації економічних
систем і становлення ринкової економіки.
ІІІ. Регіональні проблеми розвитку реального сектора
економіки.
ІV. Сучасні інформаційні системи й удосконалення
методів аналізу та прогнозування економічних
ситуацій.

конференції та публікації статті необхідно
до 19 березня 2018 р. надіслати електронною поштою до
науково-редакційного відділу – sbornik.odeu@oneu.edu.ua:
– заявку на участь;
– статтю (за бажанням учасника).
Вартість публікації статті – 40 грн. за одну сторінку.
Разом зі статтею обов’язково необхідно подати
рецензію (за підписом доктора наук) та витяг із
протоколу засідання кафедри.
За умови отримання позитивного відзиву редакційної
колегії щодо публікації статті необхідно перерахувати
кошти на рахунок університету, а скановану копію
квитанції надіслати на електронну адресу науково-
редакційного відділу, указану вище.
Платіжні реквізити:
Отримувач: Одеський національний економічний
університет.

Банк отримувача: Державна казначейська служба України,
МФО 820172, ЄДРПОУ 02071079, р/р 31250245201375.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Загальний макет статті:
1. Код УДК – позначається зліва, великими літерами,
шрифт – звичайний, 14 пт.
2. Автор (-и). Кількість – не більше двох. Розміщується по
центру: ПІБ повністю, прізвище – великими літерами, шрифт –
14 пт, жирний, укр., рос. та англ. мовами.
3. Відомості про автора (-ів) подається укр., рос. та англ.
мовами. Шрифт – 12 пт, курсив.
4. Назва статті – по центру, великими літерами, шрифт –
14 пт, до десяти слів укр.., рос. та англ. мовами.
5. Бібліографічний опис укр., рос. та англ. мовами – шрифт
Times New Roman, 10 пт, курсив.
6. Структурована анотація (реферат) укр., рос. та англ.
мовами. Обсяг – не менше 7–10 рядків – шрифт, 10 пт, курсив.
7. Ключові слова укр.., рос. та англ. мовами.
8. Код JEL класифікації розміщуються під ключовими сло-
вами, напівжирним шрифтом, курсивом, – 12 пт (JEL Codes
Guide на сайті АЕА – http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).
9. Текст статті подається у структурованому вигляді з
урахуванням та виділенням таких обов’язкових складових:
– Постановка проблеми у загальному вигляді.
– Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
– Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
– Постановка завдання.
– Виклад основного матеріалу дослідження.
– Висновки і перспективи подальших розробок.
– Література мовою оригіналу та References англ. мовою.
Джерела, що наведені з використанням кириличного алфавіту
обов’язково транслітеруються на латиницю. Оптимальна
кількість джерел – 8-15.
Технічні вимоги: формат аркуша – А 4; обсяг статті – не
більше 10-12 повних сторінок; поля зліва, справа, знизу та
зверху – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 пт,
міжрядковий інтервал – одинарний; абзац – 1,27 см.
Більш детально ознайомитися з вимогами до оформлення
статей до збірника наукових праць «Вісник соціально-
економічних досліджень» можна на web-сайті:
http://vsed.oneu.edu.ua.

E-mail організатора

sbornik.odeu@oneu.edu.ua

Дедлайн

19.03.2018

X
X