fbpx

Наша перспектива (стаття)

В’ячеслав Брюховецький: «Поступ ніколи не буде можливий, якщо страх перед наслідками сильніший від любові до істини»

В’ячеслав Брюховецький – почесний президент Києво-Могилянської академії, громадський діяч, літературознавець та Герой України, який став ініціатором відродження Києво-Могилянської академії як сучасного вищого навчального закладу, учасник ініціативної групи «Першого грудня» Спілкувався Володимир Чубай — В’ячеславе Степановичу, минулого року виповнилось 400 років від заснування Києво-Могилянської академії, але якщо повернутися в 1991 р., як у Вас виникла ідея відродження цього навчального закладу? Очевидно, …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Есе про сучасну вищу освіту

Автор: Д-р Олександр Жураковський – науковий співробітник хімічного факультету Брістольського університету (Велика Британія).  Особиста сторінка: http://kovsky.net, e-mail: zhorakovsky@gmail.com Цей текст, на відміну від минулих, не містить відповідей чи рекомендацій. Це радше есе, в якому я розглядаю питання, що все гостріше постають перед сучасними університетами та системою освіти загалом. Якщо воно викликає дискусію серед читачів – я досяг своєї мети. В …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Стрес-менеджмент у педагогічній діяльності

Стрес супроводжує кожну людину впродовж життя. Слово «стрес» у перекладі з англійської мови означає «напруження». Вперше цей термін ввів у науковий вжиток 1946 року Ганс Сельє, канадський фізіолог. Під стресом Г. Сельє розумів систему реакцій організму у відповідь на будь-яку вимогу до нього, яка спрямована на створення адаптації чи пристосування організму до труднощів [1]. Стрес не є хворобою чи надзвичайним …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Як організувати “круглий стіл” та науково-практичну конференцію: основні кроки та обов’язкові аспекти

Організація будь-якого науково-комунікативного заходу розпочинається з визначення мети його проведення. Для цього треба відповісти на запитання: «Який результат проведення «круглого столу» чи науково-практичної конференції ми хочемо отримати?». Серед відповідей на це запитання можна виокремити дві основні: перша – обговорення, апробація, обмін думками щодо розв’язання конкретної наукової проблеми; друга – розвиток особистісних комунікаційних відносин серед науковців та практиків. Фактично, наведені дві …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Як здобути іноземний грант?

Україна активно входить до міжнародних інституцій і можливості для здобуття грантів для усіх категорій громадян України зростають, особливо це стосується громадян віком до 35 років. Отримати грант на навчання чи проведення наукового дослідження не тільки престижно, але й фінансово вигідно. Крім того, це дає змогу реалізувати свій потенціал, втілити в життя ідеї та наукові задуми, отримати цікаві контакти у науковому …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Створення та забезпечення функціонування наукового фахового видання

Для молодих науковців актуальним є пошук фахових видань, у яких можна опублікувати результати своїх наукових досліджень. Науковим фаховим виданням вважається періодичне (зокрема електронне) видання, внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Переглянути перелік наукових фахових видань …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Плагіат у науці: причини виникнення та шляхи подолання

Плагіат є одним з найпоширеніших академічних злочинів. На жаль, попри всю важливість недопущення цього ганебного явища, плагіат не завжди сприймають як серйозну проблему, особливо в студентському середовищі. Фахівці Віндзорського університету опитали студентську спільноту, щоб виявити найпопулярніші ситуації неправомірного використання чужих здобутків [1]. В опитувальному листі, де було зазначено 23 варіанти поведінки, яку можна вважати обманом у навчальній та науковій роботі, …

ДЕТАЛЬНІШЕ

Основні недоліки навчального процесу: як їх усунути?

Від якості організації, забезпечення та проведення навчального процесу залежить як професійний рівень майбутнього випускника вишу та його здатність застосовувати отримані знання на практиці, так і вміння самостійно підвищувати свою кваліфікацію, враховуючи вимоги конкретних роботодавців, зміни на ринку праці та специфіку обраної професії. Крім того, під час навчання у виші має продовжуватися процес формування майбутнього фахівця як багатосторонньо розвиненої особистості та …

ДЕТАЛЬНІШЕ
X
X