fbpx

Законодавство в сфері освіти і науки

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань.

Наказ МОН України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».

Наказ МОН України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів».

Постанова КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ».

Закон України «Про освіту».

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи».

Постанова КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

X
X