fbpx

Для авторів статей

Запрошуємо авторів cтатей – молодих вчених вищих навчальних закладів та структур Національної академії наук України, інші категорії молоді, педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників системи освіти і науки України незалежно від віку, наукових працівників підприємств, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які дотичні до різних аспектів функціонування і розвитку системи освіти і науки, а також інших громадян України, які цікавляться наукою, питаннями комплексного та гармонійного розвитку особистості та суспільства, культурно-історичними, економічними та іншими аспектами розвитку української держави тощо.

Теми статей автори обирають самостійно в межах рубрик журналу однак за попереднім узгодженням з головних редактором (щоб не було дублювання тем тощо). Статті мають бути актуальними та авторськими (не містити плагіату), цікавими та корисними для практичного використання чи створення певних концепцій розвитку. У разі потреби мають бути подані джерела інформації та література, наведенні дані повинні бути достовірні, статті не мають містити політичної агітації, а лише професійний виклад власних обґрунтованих думок, вітчизняного та зарубіжного досвіду тощо.

Технічні вимоги до статті: обсяг 2-4 повні сторінки, 12 шрифт, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см, поля – 2 см із всіх боків, шрифт Times New Roman, файл повинен бути створений у програмі Word MS Office (з розширенням .doc). Крім того необхідно надіслати фотографію 3х4 (файл з розширенням .jpeg або .jpg) і своє життєве кредо або улюблений вислів (з вказанням автора).

Рисунки, що використовуються в матеріалах необхідно подавати окремими файлами (файл з розширенням .jpeg або .jpg) та резолюцією 300dpi.

Не відповідність статті тематиці рубрик журналу, недостатність рівня якості статті або наявність інших вагомих причин – призводить до відмови в опублікуванні її в науково-аналітичному журналі «НАША ПЕРСПЕКТИВА».

Автори, надсилаючи статті в редакцію, дають згоду на безоплатне їх опублікування в науково-аналітичному журналі «НАША ПЕРСПЕКТИВА» і відповідне їх розміщення на інтернет-сайті журналу на безстроковий період.

Вимоги до статей (файл pdf).

X
X