fbpx

Про нас

Науково-аналітичний журнал «НАША ПЕРСПЕКТИВА»  розрахований на молодих вчених вищих навчальних закладів та структур Національної академії наук України, інші категорії молоді, педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників системи освіти і науки України незалежно від віку, наукових працівників підприємств, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які дотичні до різних аспектів функціонування і розвитку системи освіти і науки, а також інших громадян України, які цікавляться наукою, питаннями комплексного та гармонійного розвитку особистості та суспільства, культурно-історичними, економічними та іншими аспектами розвитку української держави тощо.

«НАША ПЕРСПЕКТИВА» — науково-аналітичне видання, яке висвітлює широке коло актуальних проблем, пов’язаних з науковою діяльністю, інформує про найважливіші події в науковому житті України, містить поради молодим науковцям, наукові та науково-популярні статті про різні аспекти розвитку особистості молодого науковця та науково-педагогічного працівника, нації та держави, а також пізнавальні матеріали культурно-історичної тематики.

Програмними завданнями видання є: самоорганізація та згуртування наукової молоді для спільного обговорення та пошуків шляхів розв’язання актуальних для молодих науковців проблем, оперативне інформування про найважливіші події у науковому житті та висвітлення різних аспектів організації та проведення наукових заходів, налагодження тісного зв’язку між науковцями та науковими школами з різних куточків України, а також об’єднання діяльності двох поколінь — старшої і молодшої генерації наукових та науково-педагогічних працівників через висвітлення їхнього досвіду та поглядів на проблеми розвитку української науки на сучасному етапі. Для реалізації поставлених завдань у виданні публікуються наукові та науково-популярні статті і проблемно-аналітичні матеріали (аналіз актуальних проблем, пов’язаних з організацією наукової діяльності, а також інтерв’ю з відомими громадськими діячами, що має сприяти формуванню національно-політичного світогляду читача), концептуально-рекомендаційні (науковці висловлюватимуть власне бачення шляхів наукового розвитку) та суто інформаційні (ознайомлення з нормативними документами, які регулюють наукову діяльність, повідомлення про конференції, гранти, стипендії тощо, а також про знакові події у культурному житті, літературні новинки та ін.).

Формування демократичного громадянського суспільства передбачає розвиток національної освіти та науки, що неможливо без активної участі наукової спільноти як важливого учасника державотворчих процесів. Видання сприятиме формуванню громадянської позиції та піднесенню національно-патріотичного почуття як запоруки духовного поступу нації, гідно представлятиме інтереси свого сегменту читацької аудиторії в інформаційному просторі України.

 

Засновник: Володимир Чубай (Chubai Volodymyr)

Періодичність виходу: 12 номерів на рік.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Головний редактор: Володимир Чубай (Chubai Volodymyr)

Редакційна колегія: Володимир Чубай (голова), Наталія Мельник (заступник головного редактора), Уляна Чубай (літературний редактор), Юрій Кулиняк (адміністрування інтернет-сайту журналу), Олександра Мрихіна (доктор наук, м. Львів), Юрій Мискін (кандидат наук, м. Ірпінь), Олександр Лайко (доктор наук, м. Одеса).

Редакція залишає за собою право редагування та скорочення текстів.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікацій.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.

Листи, рукописи та ілюстрації не рецензуємо і не повертаємо.

За зміст і достовірність рекламних матеріалів відповідає рекламодавець.

При передруках та розміщенні на інтернет-сайтах посилання на журнал «НАША ПЕРСПЕКТИВА» обов’язкове.

X
X