fbpx

ЯК ПІДГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

Одним із ключових елементів захисту дисертаційної роботи є виголошення доповіді за результатами наукових досліджень, у якій здобувач викладає основні положення дисертації, що виносяться на захист. Варто зауважити, що у кожній спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій існують власні традиції щодо змісту, структури та форми викладу такої доповіді. За загальноприйнятими стандартами доповідь повинна відображати такі аспекти:

— актуальність проблематики дослідження;

— мету, об’єкт та предмет дослідження;

— отримані наукові результати, які містять наукову новизну, із зазначенням логіки здобуття вказаних результатів та їхньої взаємопов’язаності;

— впровадження та апробацію результатів дослідження.

Не доцільно називати тему дисертаційної роботи, оскільки її виголошує голова спеціалізованої вченої ради. Також не варто перелічуватина початку доповіді завдання, поставлені у дисертаційній роботі, оскільки доречніше буде розкрити суть кожного завдання та його розв’язання у процесі доповіді.

Щодо викладення наукових результатів дисертанта, то у цьому контексті на практиці можливі два підходи:

— здобувач розкриває зміст здобутих результатів за кожним розділом дисертаційної роботи;

— дисертант наводить отримані наукові результати, відображаючи їхню взаємопов’язаність, взаємовпливи та взаємозалежність, без прив’язування до розділів дисертаційної роботи.

Доповідь обов’язково повинна супроводжуватися демонстраційним матеріалом (слайдами, роздавальним матеріалом), який істотно залежить від спеціальності, за якою здійснюють захист, однак у будь-якому разі він має відображати наукову новизну та аналітичний масив даних, на базі яких було проведено дослідження та здійснено наукові розробки.

Важливим аспектом відображення рівня наукової зрілості дисертанта є виголошення ним доповіді за результатами досліджень та відповіді на запитання членів спеціалізованої вченої ради. Безумовно, грамотна та якісна доповідь має відповідати певним критеріям, а саме:

— чітке та зрозуміле формулювання;

— дотримання ліміту часу на доповідь (зазвичай – 15-20 хв.);

— логічна структура доповіді з викладенням отриманих наукових результатів;

— виголошення доповіді, а не її читання.

І наостанок, здобувачі повинні пам’ятати, що йдеться про захист дисертації, тобто необхідно аргументовано захищати і обстоювати свою позицію та отримані здобутки (адже це результати багаторічної роботи). Якщо певне запитання для дисертанта не зрозуміле, треба попросити його уточнити, а відповіді повинні бути коректними та розгорнутими.

Доктор екон. наук, професор Мельник Ольга Григорівна

(Національний уніерситет "Львівська політехніка")

X
X