fbpx

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

На сьогодні молоді науковці зіткнулися зі значними труднощами, серед яких: фінансові проблеми, пов’язані з різними аспектами професійної діяльності молодого науковця (зокрема, висока вартість організаційних внесків за участь у науково-практичних конференціях та опублікування наукових статей, особливо у виданнях, внесених до наукометричних баз, нереальність придбання власного житла та висока вартість його винайму); невиконання державою значної кількості зобов’язань перед науковою спільнотою, зокрема перед молодими вченими, щодо фінансування перспективних науково-дослідних робіт (суттєві зриви за обсягом, часом тощо); працевлаштування наукових працівників; недосконалість законодавчо-нормативних актів, які стосуються наукової діяльності (зокрема й захисту дисертацій); труднощі, пов’язані з впровадженням наукових ідей і розробок молодих вчених у практичну діяльність підприємств і організацій та багато інших проблем.

Звичайно, більшість з наведених проблем можна розв’язати лише на державному рівні, а деякі можна частково вирішити на рівні області чи індивідуально на рівні конкретного вишу або наукової установи. Проте ситуацію ускладнює пасивність багатьох молодих учених, які не беруть участі у розв’язанні зазначених проблем, а також недостатність злагодженої взаємодії між молодими вченими різних регіонів України для здійснення  важливих змін на краще в нашій державі.

Однак низку проблем можна хоча б частково вирішувати зусиллями Рад молодих вчених (РМВ). Зокрема, доступними для них заходами є:

 • забезпечення створення і розвитку потужних інформаційних порталів для молодих учених, оскільки вчасна, достовірна і систематизована інформація дасть їм змогу використовувати наявні для науковців можливості (і в Україні, і за кордоном);
 • надання можливості активним молодим ученим оприлюднити свою думку щодо питань, пов’язаних з науковою діяльністю чи іншими важливими для них аспектами (на відповідних інтернет-сайтах РМВ, інтернет-форумах, у газетах чи інших виданнях РМВ); 
 • сприяння усвідомленню молодих науковців своєї ролі в подоланні проблем молодих учених на рівні ВНЗ, міста, області та України загалом, і відповідно активної роботи в цьому напрямі;
 • налагодження і розвиток ефективної співпраці з обласними радами молодих вчених, РМВ вищих навчальних закладів та наукових установ тощо;
 • активна участь у роботі над завданнями, які виконує Рада молодих вчених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України;
 • участь у розробці концепції розвитку науки в Україні і громадському контролі за її дотриманням;
 • сприяння комплексному та гармонійному розвитку молодих учених як свідомих особистостей для формування потужної інтелігенції України, від діяльності якої буде залежати й системний розвиток нашої держави;
 • організація спільних розширених засідань, круглих столів, форумів, науково-практичних конференцій за участю РМВ різних регіонів;
 • пошук молодих учених, які хотіли б долучатись до проектів, спрямованих на реалізацію важливих ідей для суспільства загалом чи молодих науковців зокрема, сприяючи ефективному застосуванню та розвитку їхнього інтелектуального потенціалу;
 • пошук підприємств, організацій, установ, зацікавлених у розробках молодих вчених чи у їхніх консультаціях щодо розв’язання наявних проблем суб’єктів господарювання за допомогою наукових досліджень, які проводять конкретні науковці; 
 • сприяння безкоштовній участі найактивніших молодих вчених одних РМВ в науково-практичних заходах інших РМВ, а також сприяння взаємному безкоштовному опублікуванню наукових статей у фахових вісниках закладів в межах яких діють відповідні РМВ;
 • на основі власного прикладу найактивніших молодих вчених РМВ показувати, що чимало кардинальних змін можна досягнути власними зусиллями, якщо цього хотіти, і кожен може зробити свій внесок, щоб поліпшити якість навчання, праці чи життя.

Насправді РМВ можуть ефективно брати участь у розв’язанні багатьох проблем молодих науковців та активно долучатися до розбудови громадянського суспільства в Україні.

З повагою, головний редактор Чубай Володимир Миколайович

X
X