fbpx

КРИВИЧ Я. М.: «ЩОБ ДІЙТИ ДО МЕТИ, ПОТРІБНО, ПЕРШ ЗА ВСЕ, ЙТИ!»

Kruvuch

Яна Миколаївна Кривич − Голова Ради молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи УАБС НБУ. У 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації − «Управління інноваційним потенціалом банку». Під час навчання в аспірантурі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

«Ми максимально відкриті для спікування та готові до співпраці і партнерства»

Яно Миколаївно, чи мають молоді науковці ДВНЗ «УАБС НБУ» можливість відвідувати лекції, семінари за участю всесвітньо відомих економістів, банкірів? 

Керівництво академії всіляко сприяє науковому розвитку молоді нашого навчального закладу. Окрім вітчизняних провідних фахівців в академії часто виступають з лекціями зарубіжні фахівці з різних галузей знань. Тобто, молоді науковці та студенти, не поки- даючи свою альма-матер, мають можливість отримувати найактуальнішу інформацію і завжди бути в курсі подій у країні та світі. До речі, на базі академії створено міжнародний центр банківської справи та корпоративного управління, завдяки роботі якого молоді науковці академії мають змогу не лише відвідувати лекції всесвітньо відомих науковців у стінах нашого вишу, але і далеко за його межами.  Отож, маємо унікальну можливість для обміну досвідом з нашими зарубіжними колегами.

Які заходи Рада молодих вчених планує проводити протягом 2013 року?

Окрім продовження роботи над вже започаткованими проектами, плануємо розвиватися далі. Налагоджуватимемо співпрацю з молодими вченими інших вишів. Будемо систематизувати роботу над пошуком та поданням заявок на міжнародні гранти. Звісно, маємо великі плани щодо запровадження нових проектів. Я дещо забобонна, тому не буду говорити про ці проекти передчасно. Втім, відгорну завісу і запевню, що ми прикладемо максимум зусиль для їх успішної реалізації…        

Як виникла ідея проведення щорічної соціально-економічної гри «Моя Сумщина» та яка мета цього проекту?

Соціально-економічну гру  «Моя Сумщина» було започатковано у 2010 році. Ідея її проведення виникла під час роботи координаційного комітету при Сумській обласній раді над стратегією розвитку Сумщини на 2010-2015 рр. Тоді головою Ради молодих вчених Академії була Пересадко Галина Олександрівна, яка власне входила до цього координаційного комітету. І саме під час розроблення стратегії виникла ідея залучити молодь Сумщини до вирішення актуальних соціальних, економічних та екологічних питань розвитку регіону.     

Ідея створення гри полягала в тому, щоб з’ясувати, як молодь бачить проблеми розвитку регіону та можливі шляхи їх вирішення. Гра має командний характер. Команда формується у складі до чотирьох учасників віком від 15 до 25 років. Учасникам гри пропонують п’ять тематичних напрямів:  соціально-культурний розвиток Сумщини; економічний розвиток регіону; проблеми охорони навколишнього середовища; розвиток фінансового сектору економіки Сумщини та Сумщина у процесах євроінтеграції України. Кожен напрям ділиться ще на декілька. Подані конкурсні роботи оцінює команда експертів, до складу якої входять представники студентської експертної ради при голові Сумської державної адміністрації, обласної Ради молодих вчених, науковці, державні службовці, банкіри, керівники підприємств. За кожним тематичним напрямом обирають три команди-переможці. Команди, які здобули перші місця, запрошують взяти участь у фінальних змаганнях для прилюдного захисту своїх проектів перед журі та опонентами. 

Розкажіть,  будь  ласка,  про  досвід організації турнірів юних економістів.       

Протягом 2011 – 2012 рр. наша академія була співорганізатором обласного та Всеукраїнського турнірів юних економістів. Відповідно молоді вчені академії брали активну участь в організації цього заходу. Зокрема, в рамках підготування талановитих учнів 10 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів I-III рівнів Сумської області до турніру юних економістів було організовано цикл  лекцій з проблемних питань. Крім того, наші молоді науковці організували для учасників турніру численні екскурсії науковою бібліотекою, навчально-тренувальними банками (головним офісом, операційним та дилінговими залами), відвідування спеціалізованого кабінету історії становлення і розвитку банківської системи на Сумщині та історії грошей, а також спортивного комплексу. А ще молоді науковці академії були залучені до цього конкурсу як члени журі.  

У якому форматі відбувається спів- праця Ради молодих вчених з Радами інших вищих навчальних закладів?

Справді, важливим напрямом роботи Ради є інтеграція в наукові структури та співпраця з іншими навчальними закладами та установами. Так, з 2011 року в рамках наукової співпраці ми уклали договори  про співпрацю з Тернопільським національним економічним університетом, Науковим товариством молодих учених і студентів Буковинської державної фінансової академії, Радою молодих вчених факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка та Сумського національного аграрного університету тощо. Основними напрямами співпраці є підготування та проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; участь у наукових заходах, конференціях, виставках, семінарах; здійснення спільних досліджень; обмін науково-методичною літературою тощо. Взагалі ми відкриті до співпраці та готові до розгляду будь-яких пропозицій.

Чи налагоджено міжнародні зв’язки Ради молодих вчених?

Відверто кажучи, ми нещодавно розпочали роботу у цьому напрямі. На сьогодні ведемо переговори з Радами молодих вчених декількох закордонних вишів, утім остаточних домовленостей ще не досягнуто.

Яно Миколаївно, окресліть мету та тематику електронного видання «Молодіжний вісник УАБС НБУ».

Науковий журнал заснував ректор ДВНЗ «УАБС НБУ» за сприяння Ради молодих вчених ДВНЗ «УАБС НБУ» з метою публікації результатів наукових досліджень студентів, слухачів магістратури, аспірантів і молодих вчених. Перший номер Вісника вийшов у 2012 році. На цей час існує три серії журналу: економічні науки, юридичні науки та соціально-гуманітарні.


Спілкувалася  Мельник Наталія Володимирвна 

X
X