fbpx

МАРДАР Д. О.: «ВСЕ В НАШИХ РУКАХ, ТОМУ НЕ ТРЕБА ЇХ ОПУСКАТИ»

Мардар Діана Олександрівна – Голова Ради молодих вчених Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу.

Діано Олександівно, розкажіть, будь ласка, про свій науковий шлях, наукові здобутки та Ваші перші кроки на посаді голови Ради молодих учених Інституту економіки та бізнесу? 

Протягом п’ятнадцяти років мої наукові інтереси були пов’язані зі стимулюванням економічної активності підприємств за рахунок ефективного використання інвестиційних потоків. Це питання мене цікавило ще під час навчання на економічному факультеті СНУ ім. В. Даля. Свої дослідження я продовжила під час роботи в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, де  розпочала свою викладацьку діяльність. На цьому етапі важливим стало питання інтеграції моєї наукової роботи у навчальний процес. 

Посаду голови Ради молодих вчених Інституту економіки та бізнесу я обіймаю протягом чотирьох років. За цей час мені вдалося налагодити різні напрямки міжкафедральної співпраці у Луганському національному університеті. Результати знайшли своє відображення у роботі секцій Міжнародної наукової конференції «Бізнес та інновації у сучасному світі», а також у друкованих роботах членів Ради молодих вчених у фахових виданнях, таких як: «Економічний вісник Донбасу» та «Вісник СНУ ім. В. Даля». 

Особливу увагу в моїй роботі було приділено заохоченню студентів магістратури економічного профілю до співпраці з провідними фахівцями філії Інституту економіки промисловості НАН України, яка працює на базі Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету.

Які на сьогодні існують пріоритети розвитку Ради молодих учених Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, і які основні перешкоди доводиться долати?

Пріоритети розвитку пов’язані, насамперед, з науковою роботою, ми працюємо над розширенням можливостей друку робіт молодих вчених у закордонних виданнях. Також важливим аспектом в процесі набуття наукових навичок є постійна взаємодія молодих вчених з провідними науковцями університету. Особливого значення надаємо залученню молодих вчених до соціально-гуманітарного життя університету загалом. Значну робота проводимо у напрямі підвищення рівня загальної психологічної культури та стресостійкості молодих вчених.

Перешкоди стандартні – обмежені можливості фінансування наукових проектів та незначна конкурентоспроможність наукових видань.

Які заходи мотивації Ви застосовуєте до молодих вчених організації, яку Ви очолюєте, і які основні якості у них Ви цінуєте?

Найбільш ефективним засобом мотивації для наших науковців є зустріч з провідними науковцями країни та цікавими особистостями міста. Також за результатами роботи наприкінці року вручаються грамоти та подяки, грошові заохочення. 

На мій погляд, основні якості, якими повинен володіти не тільки вчений, але й кожна особистість, це – працьовитість, творче та наукове мислення, психологічна культура, стресостійкість, патріотичність.

Які проекти і наукові заходи реалізує Рада молодих учених Інституту економіки та бізнесу, і як відбувається взаємодія з іншими РМУ університету? Зокрема, розкажіть про Ваш досвід в організації науково-практичних конференцій для молодих вчених.

Кожен рік Рада молодих вчених нашого університету проводить Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті та науці», робота здійснюється за секціями відповідно напряму діяльності підрозділу. Рада молодих вчених Інституту економіки та бізнесу відповідає, своєю чергою, за економічний напрямок роботи конференції. 

Також протягом останніх чотирьох років кафедра маркетингу Інституту економіки та бізнесу проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Бізнес та інновації у сучасному світі», в якій безпосередню участь беруть представники Ради молодих вчених. 

Дуже приємно,що цього року учасниками конференції були представники ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», сподіваємось на подальшу співпрацю.

Взаємодія РМУ Інституту економіки та бізнесу з іншими РМУ університету відбувається практично безперервно. На загальноуніверситетських засіданнях Ради здійснюється обмін досвідом з різноманітних питань, періодично проводяться спільні засідання РМУ Інституту економіки та бізнесу з РМУ інших підрозділів університету. Взаємне відвіду-вання відкритих засідань РМУ колегами з інших підрозділів та присутність представників РМУ на науковій раді університету допомагає підтримувати рівень  зацікавленості молодих науковців у науковому житті університету. 

Як виникла ідея створення багатофункціонального інтернет-сайту РМУ Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, і  чи сприяло це активізації наукової діяльності молодих вчених Інституту економіки та бізнесу?

У рамках розвитку інформаційного простору університету було прийнято рішення створити офіційний сайт РМУ за макетом голови РМУ університету к.п.н., доцента Юрія Володимировича Драгнева, що сприяло розширенню можливостей щодо задоволення багатьох специфічних інформаційних потреб молодих вчених.

Які заходи соціальної підтримки молодих вчених здійснюються в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, і зокрема щодо житлового питання?

У рамках засідань РМУ відбуваються щорічні зустрічі з представниками юридичного відділу, відділу охорони праці, представниками соціальної служби та профспілки, що відкриває можливості отримання матеріальної допомоги, часткового фінансування наукового дослідження, також зимового та літнього відпочинку. 

Є домовленості про пільгове кредитування на житло для молодих науковців.

Які основні проблеми вітчизняної економічної науки Ви бачите на сьогодні, і які, на Вашу думку, основні шляхи їх подолання?

Безумовно це питання досить багатогранне та складне, але на мою думку, основною проблемою економічної науки на сучасному етапі є незатребуваність рекомендацій вчених економістів, пов’язаних з питаннями інноваційного розвитку економіки України. Маю на увазі інновації не тільки технічного напрямку, це стосується також управління економічними процесами. Великою проблемою для розвитку економічної науки є конфіденційність економічної інформації підприємств, які виступають об’єктами досліджень.

Основним шляхом подолання кризових явищ в економічній науці є мотивація з боку держави.

Поділіться з нами Вашими планами як голови РМУ на найближчі роки?

Пріоритетними напрямками роботи в найближчі роки є підвищення якості наукових досліджень, розвиток демократичної культури молодих вчених, вихід наукових досліджень на рівень технопарків та бізнес інкубаторів, залучення випускників, які досягли певних успіхів у бізнесі до співпраці та фінансування наукових розробок молодих вчених. На сучасному етапі реалізуємо проект «Агромісто-Луганськ».

 

                Спілкувалася Мельник Н.В.

X
X