fbpx

Monthly Archives: Грудень 2014

Рекомендації щодо опублікування наукових праць у зарубіжних виданнях

На даний час важливо публікувати статті не лише у вітчизняних наукових журналах чи вісниках, а й оприлюднити їх у світовому науковому просторі. Розуміння актуальності не тільки вітчизняних, а й світових економічних проблем, даватиме змогу молодому вченому підвищити свій науковий рівень та зміцнити власний інтелектуальний потенціал.

ДЕТАЛЬНІШЕ

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ НАУКОВОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Міжнародна співпраця наукової молодіжної організації здебільшого має на меті досягнення однієї з двох цілей: реалізація конкретного проекту та налагодження партнерських відносин, щоб створити сприятливі передумови для реалізації спільних проектів у майбутньому.

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ШКОЛИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Рада молодих вчених Дніпропетровської області на основі свого успішного досвіду сформувала рекомендації щодо організування Школи молодого вченого. Проект РМВ Дніпропетровської області «Школа молодого вченого» стимулює розвиток академічного лідерства та потужних міжуніверситетських зв’язків, утворюючи особливе творче середовище однодумців, яке надихає, мотивує та збагачує особистісно і професійно.

ДЕТАЛЬНІШЕ

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ: КОНЦЕПЦІЯ ІНДЕКСАЦІЇ

Останнім часом визнання науковця, окрім здобуття премій, грантів, морально-матеріального стимулювання, стало асоціюватися з індексами цитування та кількістю праць, опублікованих в авторитетних і впливових наукових журналах, що насамперед пов’язано з розвитком міжнародних наукометричних баз даних.

ДЕТАЛЬНІШЕ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВЦЯ І ВИКЛАДАЧА

Враховуючи, що більшість молодих учених є науково-педагогічними працівниками, актуальним є питання ефективної організації робочого часу як необхідної умови успішності.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інтерв’ю з народним депутатом Лілією Гриневич

«У НАШ ЧАС КРАЇНИ СТАЮТЬ УСПІШНИМИ НЕ ТАК ЗАВДЯКИ ПРИРОДНИМ РЕСУРСАМ, ЯК ЗАВДЯКИ ПРОДУКУВАННЮ НОВИХ ЗНАНЬ І ПЕРЕТВОРЕННЮ ЇХ В ІННОВАЦІЇ, ТОБТО В БІЗНЕС-ІДЕЇ» Інтерв’ю з народним депутатом і головою комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілією Гриневич.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інтерв’ю з відомим українським прозаїком Михайлом Слабошпицьким

«КНИЖКА – ЦЕ ТЕЖ НАША СТРАТЕГІЧНА ЗБРОЯ, АКТИВНА ДІЙОВА ОСОБА НАВІТЬ І В ЧАС ВІЙНИ» Інтерв’ю з відомим українським прозаїком, критиком, літературознавцем, публіцистом, громадським діячем, секретарем ради Національної спілки письменників України Михайлом Слабошпицьким.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інтерв’ю з відомим українським громадським діячем Мирославом Мариновичем

«…В ОСНОВІ ВСІХ СУСПІЛЬНИХ КРИЗ ЛЕЖАТЬ НЕ ПОЛІТИЧНІ ЧИ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ, А ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ» Інтерв’ю з відомим українським громадським діячем, правозахисником, публіцистом, релігієзнавцем, членом-засновником Української Гельсинкської групи, віце-ректором Українського католицького університету з питань призначення та місії університету Мирославом Мариновичем.

ДЕТАЛЬНІШЕ

ВІТЧИЗНЯНІ КОНКУРСИ ОЧИМА НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ

Дискусія на тему недоліків конкурсів на здобуття вітчизняних державних грантів, стипендій, премій для молодих учених та шляхів вдосконалення їх організації.

ДЕТАЛЬНІШЕ
X
X