fbpx

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ: КОНЦЕПЦІЯ ІНДЕКСАЦІЇ

Останнім часом визнання науковця, окрім здобуття премій, грантів, морально-матеріального стимулювання, стало асоціюватися з індексами цитування та кількістю праць, опублікованих в авторитетних і впливових наукових журналах, що насамперед пов’язано з розвитком міжнародних наукометричних баз даних.

X
X