fbpx

Недоліки процесу присвоєння вчених звань і шляхи їх усунення

На жаль, процес здобуття вчених звань в Україні спрямований не на об’єктивну оцінку наукових та науково-педагогічних здобутків, а на дотримання бюрократичних вимог, які для багатьох є не виявом духу науки, а формальністю, виконання якої дає доступ до посад і фінансових ресурсів.

X
X