fbpx

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ В ЗАРУБІЖНИХ ПРОГРАМАХ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Програми підтримки освітянської та наукової діяльності молодих науковців мають на меті, по-перше, сприяти мобільності вчених, наукова діяльність яких потребує проведення додаткових або специфічних досліджень поза межами їхнього університету, по-друге, сприяти здобуттю додаткової фахової освіти.

X
X