fbpx

Журнал «Наша перспектива» №2(5) / 2015

Вийшов п’ятий номер науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

У Вас є можливість придбати нові номери науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА» у друкованому вигляді або оплатити за доступ для перегляду електронної версії журналу на сайті www.perspektyva.in.ua.

«НАША ПЕРСПЕКТИВА» — видання, яке висвітлює широке коло актуальних проблем, пов’язаних з науковою діяльністю, інформує про найважливіші події в науковому житті України, містить поради молодим науковцям, наукові та науково-популярні статті про різні аспекти розвитку особистості молодого науковця та науково-педагогічного працівника, а також пізнавальні матеріали культурно-історичної тематики.

У цьому випуску:

«ОДУЖАННЯ» ОСВІТИ МОЖЛИВЕ РАЗОМ З «ОДУЖАННЯМ» УСЬОГО СУСПІЛЬСТВА»

Інтерв’ю з відомим українським науковцем, громадським та політичним діячем, письменником, заступником Міністра освіти і науки України Максимом Стріхою.

ФЕДЕРАЛІЗАЦІЙНИЙ ПАРАДОКС НАШОГО МИНУЛОГО І СУЧАСНОГО

Публіцистичні нотатки (дещо емоційні) відомого українського журналіста Віталія Абліцова про одну із загроз для нашої держави.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ТА ДИСЕРТАНТ: ЯК ЗНАЙТИ СПІЛЬНУ МОВУ?

Погляд молодих науковців України на проблеми взаємодії дисертанта та наукового керівника, а також обговорення шляхів оптимізації такої взаємодії.

РОЛЬ ВИКЛАДАЧІВ У ДУХОВНОМУ І КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

Дискусія на тему впливу вищої школи на формування духовних цінностей та громадянської свідомості студентів.

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Розвиток національної системи вищої освіти хвилює практично кожного українця. Однак, отримавши шанс посісти гідне місце у спільноті європейських освітніх закладів, багато вітчизняних вишів водночас опинилися перед загрозою неспроможності захиститися від деяких проявів впливу глобалізації.

НЕДОЛІКИ ПРОЦЕСУ ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

На жаль, процес здобуття вчених звань в Україні спрямований не на об’єктивну оцінку наукових та науково-педагогічних здобутків, а на дотримання бюрократичних вимог, які для багатьох є не виявом духу науки, а формальністю, виконання якої дає доступ до посад і фінансових ресурсів.

КОНФЛІКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ та РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Становлення розвинутого громадянського суспільства є неможливим без формування високого економічного та освітнього потенціалу. Проте сфера вітчизняної освіти, як і економіка, уже тривалий час перебуває у стані глибокої кризи. А це ще більше загострює конфлікти та підвищує їх деструктивний зміст. Якщо вчасно їх не помічати або нехтувати і своєчасно не розв’язувати, то вони породжують інші, ще складніші конфлікти.

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ АКРЕДИТАЦІЇ ВИШІВ У США

Маємо сьогодні в Україні унікальний шанс із ухваленням нового закону «Про вищу освіту» розпочати створення нових акредитаційних процесів, що завжди є простіше, аніж реанімувати вже наявні, оскільки можна завчасно врахувати переваги та досвід інших систем акредитації. Головне при цьому не відступити та не втратити базові принципи. Коли на заході експерти не рідко вважають, що проведення акредитаційної процедури є блокуванням розвитку інновацій у сфері освіти, то впровадження в Україні системи акредитації на рівні західних стандартів дало б змогу значно підвищити конкурентоспроможність вітчизняної освіти.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЕРУВАННЯ КАФЕДРАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Обґрунтоване створення та реорганізування кафедр університету, ефективне керування ними та забезпечення їх розвитку є одним із пріоритетних завдань для підвищення якості освіти, яку отримує випускник вишу.

«НАВЧАТИ КОГОСЬ ЧОГОСЬ НОВОГО І СТВОРЮВАТИ САМОМУ НОВІ ІДЕЇ ТА ТЕОРІЇ Є МОЇМ ПОКЛИКАННЯМ»

Інтерв’ю з кандидатом економічних наук, доцентом, заступником декана з наукової роботи, головою Ради молодих вчених Черкаського державного технологічного університету Павлом Вяткіним.

ВАЖЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Сьогодні науково-освітній потенціал в Україні залишається нереалізованим, відсутнє дієве законодавче забезпечення співпраці між науковою, науково-освітньою сферою та реальним сектором економіки. Внаслідок цього наукові й освітні установи та реальна економіка живуть власним паралельним життям і не мають надійних механізмів співпраці для  взаємного розвитку та зростання…

ЗАКОН БУМЕРАНГА НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ

Чи легко безкорисливо творити добро?… І скільки таких добрих вчинків у нашому житті?…

СЛАВЕТНИЙ РІД СИМИРЕНКІВ: ЛЕВКО СИМИРЕНКО

Основні факти з біографії видатного українського вченого, помолога і плодівника Левка Симиренка – яскравого представника цього славетного роду.

З повагою, редакція журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

X
X