fbpx

«Горизонт 2020» для українських учених: принципи, нюанси, підходи

Марина Бабенко – канд. техн. наук, завідувач Наукового центру міжнародних наукових проектів та програм,

заступник голови ради молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

«Горизонт 2020» – програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій. Вона започаткована 2014 року і триватиме до 2020 року із загальним бюджетом близько 70 млрд євро. Ініціатива спрямована на зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економічне зростання, створення нових робочих місць і вирішення інших актуальних соціоекономічних проблем завдяки міжгалузевому, мультидисциплінарному підходу від досліджень до практичної реалізації ідей. Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців; сприяти розвитку інноваційності та конкурентоспроможності європейської промисловості та бізнесу; за допомогою науки розв’язувати найгостріші питання сучасного європейського суспільства.

Програма «Горизонт 2020» фінансує три різні взаємодоповнювальні пріоритети ЄС: передова наука, лідерство у промисловості та суспільні виклики. Для кожного пріоритету формуються конкурсні заявки, так звані «коли», які передбачають певний тип дії (дослідницька та інноваційна, координація і підтримка та інші), що має бути виконана за умови підтримки проекту.

Кожен із трьох зазначених напрямів, своєю чергою, поділяється на декілька тематичних конкурсів. Щодва роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого конкурсу. Очевидно, в більшості конкурсів програми «Горизонт 2020» (окрім European Research Council та Marie Skłodowska-Cuire Actions з розділу «Передова наука») фінансування здійснюється за принципом «згори донизу», тобто лише щодо пріоритетних для Європейської Комісії тем досліджень. Відповідно, більш-менш широкі теми, визначені для фінансування, представлені в Робочих Програмах.

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020»: актуальна дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни, асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською мовою обсягом 10–50 сторінок (залежно від типу проекту). Детальні умови участі, інформація про дедлайни і відкриті конкурси, а також електронна система подання заявок містяться на Порталі учасників Європейської Комісії http://ec.europa.eu/research. Для подання заявки кожна організація повинна зареєструватися на Порталі й отримати відповідний ідентифікаційний номер – PIC код.

Крім фінансової підтримки, програма ініціює міждержавну та міжгалузеву співпрацю, адже за умовами участі (за винятком індивідуальних програм) проект-пропозицію повинен подавати консорціум учасників, який формується з представників науки, виробництва та громадськості з різних європейських держав. Такий тип співпраці вкрай актуальний для України, української науки та виробництва, які перебувають у несприятливих матеріально-технічних умовах і не мають сформованого позитивного іміджу на європейському ринку наукових та освітніх послуг, техніки, виробництва.

X
X