fbpx

Характеристика етапів процесу написання та захисту дисертацій

У статті канд. екон. наук, доцента Андрія Завербного детально розглянуто основні етапи процесу написання та захисту дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та висвітлено їхні особливості.

Процес написання та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук умовно можна поділити на такі етапи (деякі етапи можуть дещо відрізнятися залежно від організації, де було виконано та захищено дисертацію):
1. Вибір і затвердження теми дисертаційного дослідження та призначення наукового керівника (для докторської дисертації – консультанта).
2. Написання дисертації та оприлюднення результатів дисертаційного дослідження.
3. Розгляд дисертаційної роботи на засіданні кафедри (іншого наукового підрозділу).
4. Прийняття дисертації спеціалізованою вченою радою до розгляду.
5. Прийняття дисертації спеціалізованою вченою радою до захисту.
6. Надсилання оголошення та його публікація в спецвипуску газети «Освіта України» та оприлюднення його на сайті МОН України.
7. Підготовка документів для публікації автореферату, публікація та розсилання автореферату дисертації.
8. Захист дисертаційної роботи.
9. Оформлення документів та їх надсилання до Міністерства освіти і науки України.

Розглянемо детальніше кожен з етапів.

X
X