fbpx

Журнал «Наша перспектива» №5-6 (8-9), травень-червень 2015 р.

Вийшов 8-9 номер науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

У Вас є можливість придбати нові номери науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА» у друкованому вигляді або оплатити за доступ для перегляду електронної версії журналу на сайті www.perspektyva.in.ua.

«НАША ПЕРСПЕКТИВА» — видання, яке висвітлює широке коло актуальних проблем, пов’язаних з науковою діяльністю, інформує про найважливіші події в науковому житті України, містить поради молодим науковцям, наукові та науково-популярні статті про різні аспекти розвитку особистості молодого науковця та науково-педагогічного працівника, а також пізнавальні матеріали культурно-історичної тематики.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ)
У статті канд. екон. наук, доцента Андрія Завербного детально розглянуто основні етапи процесу написання та захисту дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та висвітлено їхні особливості.

ВНУТРІШНІ КОНФЛІКТИ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВИЯВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Погляд молодих науковців України на причини виникнення, наслідки та шляхи подолання внутрішньоособистісних конфліктів, пов’язаних з педагогічною діяльностю.

КУРАТОР СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ: НАСТАВНИК ЧИ КРИТИК?
Дискусія на тему призначення куратора академічної групи, його ролі в адаптації студентської молоді до навчального процесу у вищій школі та формування здорового психологічного клімату в групі.

ЯК ЗДОБУТИ ІНОЗЕМНИЙ ГРАНТ
Україна активно входить до міжнародних інституцій і можливості для здобуття грантів для усіх категорій громадян України зростають, особливо це стосується громадян віком до 35 років. Отримати грант на навчання чи проведення наукового дослідження не тільки престижно, але й фінансово вигідно. Крім того, це дає змогу реалізувати свій потенціал, втілити в життя ідеї та наукові задуми, отримати цікаві контакти у науковому та професійному середовищі, підвищити свою кваліфікацію.

МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток вітчизняної наукової думки зумовлює дедалі більшу популярність видань, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. Якщо Ви хочете оприлюднити результати свого дослідження, їх доцільно публікувати у виданнях, доступних для широкої аудиторії зацікавлених осіб.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ «КРУГЛИЙ СТІЛ» ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ: ОСНОВНІ КРОКИ ТА ОБО’ЯЗКОВІ АСПЕКТИ
Організація будь-якого науково-комунікативного заходу розпочинається з визначення мети його проведення. Для цього треба відповісти на запитання: «Який результат проведення «круглого столу» чи науково-практичної конференції ми хочемо отримати?»

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Українці належать до найосвіченіших націй світу, проте, на жаль, це ще не забезпечує успішності громадян з вищою освітою, як і країни загалом. Крім того, дипломи про закінчення українських вищих навчальних закладів все ще не визнають у багатьох країнах. Причини такої ситуації криються не так у невідповідності деяких засад систем закордонної і вітчизняної освіти, як у проблемах, пов’язаних з якістю освіти.

ПРОЕКТ SCIENCE SLAM: МЕТА, ОСОБЛИВОСТІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
Проект Science Slam – це сучасний формат наукової комунікації, покликаний розповідати про наявні наукові розробки широкій громадськості. Сьогодні це унікальний формат спілкування вчених з широкою аудиторією, де інженер розуміє соціолога, біолог математика, економіст хіміка… Завдяки Science Slam наука стає частиною масової культури, а проект – чудовим прикладом інтелектуального відпочинку.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ У РОЗБУДОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ
Особливе місце у Європейському просторі вищої освіти (EHEA) та Європейському дослідницькому просторі (ERA) відведено молодим науковцям як найважливішому об’єкту управлінського впливу та освітньо-наукової політики, адже сприяння професійному становленню науковців, програми розвитку наукової кар’єри шляхом ефективної системи фінансування наукових досліджень, грантів і проектів – це стратегічна діяльність з формування наукового потенціалу ЄС. Тому молоді науковці мають теж бути активними стейкхолдерами у процесі формування політики та її реалізації.

ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. TENURE TRACK. PUBLISH OR PERISH
Вища освіта та наука потребують багато грошей. Найвідоміші університети мають не тільки найкращих студентів та професорів, а ще й величезні бюджети. Гарвардський endowment (сукупність банківських рахунків для пожертвувань) сягнув 36 мільярдів доларів у 2014 р. Західні університети перетворились на великі корпорації, і заробляння грошей стало важливою частиною їхньої діяльності…

«Я ПОВАЖАЮ РОЗУМНИХ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ, З НИМИ ЗАВЖДИ ЦІКАВО СПІВПРАЦЮВАТИ І ПРОСТО СПІЛКУВАТИСЬ»
Інтерв’ю з доктором біологічних наук, доцентом, головою Ради молодих вчених Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ганною Толстановою.

ПРО ЩО МОВЧАТЬ НАШІ ДІТИ?
Чи вміємо ми вислухати і адекватно відреагувати на окремі вчинки наших дітей? Де ми є, коли так їм потрібні?

БУДЬ ПРИГОТОВЛЕНИМ ДО ВЛАСНОЇ ІСТОРІЇ!
Основні факти з біографії видатного громадського та політичного діяча, одного з визначних ідеологів українського націоналізму, лікаря, письменника, поета Юрія Липи.

З повагою, редакція журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

X
X