fbpx

Майбутнє освіти і науки в європейському просторі: виклики молодих учених (продовження)

Фрагмент статті з науково-аналітичного журналу «Наша перспектива» №32 / 2019

Наталія Болгар, доктор музичних мистецтв, асистент професора SWBTS (США)

1. Які вимоги у вашій країні до здобувача наукових ступенів доктора філософії та доктора наук (якщо у країні, яку Ви представляєте, є такий науковий ступінь)?

Деякі докторські програми вимагають, щоб кандидати мали ступінь магістра, але більшість приймають кандидатів, які отримали ступінь бакалавра в авторитетних коледжах або університетах. Необхідно подати всі підтверджувальні документи, а також можуть знадобитися рекомендаційні листи, особисті інтерв’ю тощо.

2. Які вимоги до претендентів на отримання звання професора (а також доцента, якщо у країні, яку Ви представляєте, є таке вчене звання)?

Багато університетів вимагають певного стажу викладання на рівні коледжу на конкретних посадах для отримання звання професора. Крім того, кожен університет може мати свої додаткові вимоги (публікації тощо).

3. Чи є обов’язковою вимога до вчених у Вашому ЗВО публікуватися в журналах, які входять до наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science? Якщо так, чи вважаєте таку вимогу доречною?

Так. Журнали є центральним елементом наукового підприємництва і слугують координаційним центром для опису наукових результатів. Журнальні статті надають інформацію, яка допомагає вченим розробляти нові гіпотези, що створюють основу, на якій будуються нові наукові відкриття та винаходи.

4. Яка середня заробітна плата науковця у Вашому університеті? Яка структура оплати праці?

Середня заробітна плата професора університету становила $ 75430 щороку. «Найнижчі» 10 % усіх професорів університету заробляють менше ніж $ 38290, а «найвищим» 10 % виплачують понад $ 168270 за рік.

5. Чи надають підтримку родинам науковців у Вашому ЗВО (у країні загалом)? Яку саме? Як Ви вважаєте, чи враховані сімейні потреби та цінності в освітній системі?

Ні, жодна підтримка не передбачена.

6. Чи важко знаходити баланс, щоб забезпечити успіх вченого на роботі та в особистому житті?

Так.

7. На Вашу думку, чи захищені національні інтереси в системі освіти і науки?

Так.

8. Які корупційні ризики є в системі вищої освіти і науки?

Корупція у вищих навчальних закладах є новою темою у сфері досліджень освіти. Деякі форми корупції є регіональними, інші — універсальними (типи корупції пов’язані з характеристиками національних систем). Увага засобів масової інформації до зазначеної проблеми відображає щораз більшу стурбованість з приводу корупції в наукових колах. Але в США зараз більше уваги надають шахрайству, плагіату і обману.

Спілкувалась Романенко Ольга

X
X